0
قوانین فیفا 23

قوانین فیفا 23

بسیاری از شرکت کنندگان همواره از قوانین حین برگزاری مسابقات میپرسند. برای اطلاع...

راهنمای شرکت در مسابقات فیفا 23

راهنمای شرکت در مسابقات فیفا 23

شرایط کلی این رویداد ها از جمله زمان و مکان، نحوه ی ثبت نام و قوانین مسابقات چیس...

زمان و مکان مسابقات فیفا 23 حضوری

زمان و مکان مسابقات فیفا 23 حضوری

آدرس مراکز بازی در شهرهای مختلف همچنین تاریخ و ساعت شروع بازیها در این صفحه بروز...

نحوه برگزاری مسابقات آنلاین

نحوه برگزاری مسابقات آنلاین

مسابقات آنلاین فیفا چطور برگزار میشه ؟